Onderzoek naar verborgen dierleven

De meeste zoogdieren leven goed verborgen uit het zicht van de mens, wat onderzoek naar deze soortgroep niet eenvoudig maakt en om expertise en speciale methodieken vraagt. Relatief veel soorten zoogdieren leven in onze nabijheid. Zo gedijen een aantal beschermde soorten, waaronder vleermuizen en de steenmarterzelfs tamelijk goed in de stedelijke omgeving, met verborgen verblijfplaatsen in gebouwen en parken. Andere zoogdieren zoeken de rust en dekking van natuurgebieden op, met een zekere afhankelijkheid van speciale habitats. Men moet ze echter eerst wel weten te vinden of kunnen aantonen (of betrouwbaar kunnen uitsluiten).

Speuren naar zoogdieren

Bij EcoNatura is specialistisch zoogdieronderzoek in goede handen; van vleermuizen tot onderzoek naar wolven. Er wordt gebruik gemaakt van beproefde (traditionele) en nieuwe methoden en middelen om het voorkomen van bijvoorbeeld vleermuizen, muizen en marterachtigen in kaart te brengen of langdurig te monitoren (o.a. onderzoek met speciale wildcamera’s). Faunaonderzoek komt bijvoorbeeld kijken bij ecologische beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming, voor de evaluatie van natuurbeheer en voor weg- en wildbeheer. 

Zoogdieronderzoek op onderwerpen

Econatura beschikt over ruime ervaring in (wetenschappelijk) onderzoek naar verscheidene zoogdieren vanuit verschillende invalshoeken, waaronder:

 

Nieuwsarchief