Natuurinclusief bouwen en BREEAM Ecologie

EcoNatura werkt al geruime tijd aan natuurinclusief ontwerpen, onder meer met uitvoering van een groot aantal BREEAM Ecologie en landgebruik projecten. Dit geschiedt op systeem-ecologische leest en op basis van ruime stadsecologische ervaring. Tevens met zorg voor architectonisch passende en ecologisch functionele oplossingen. Hieronder ook goed toegesneden en kansrijke leefvoorzieningen voor flora en fauna, waaronder nuttige insecten, vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen, uilen en valken.

Onderzoek voor natuurinclusiviteit en ecologische stadsinrichting wordt inspirerend in samenwerking met architecten en aannemers onderbouwd en illustratief met principe-schetsen verzorgd.

We besteden hiermee tevens aandacht aan ecologische beleving en daarmee het welzijn van mensen die een bepaalde ruimte benutten.

Principeschets voor een natuur- of bruindak voor een kantoorgebouw in Amsterdam

Voorbeeldprojecten van natuurinclusief bouwen middels BREEAM zijn bijvoorbeeld de Wehkamp op de Hessepoort bij Zwolle (Excellence score) en het nieuwe RIVM gebouw op de Uithof in Utrecht.

→Voor meer informatie of een offerte

Natuurinclusief bouwen

Principe schets ecologisch landschap voor de Wehkamp in Zwolle.

 

BREEAM Ecologie

Landschapsarchitectuur en inpassing van verscheidene faunavoorzieningen in het nieuwe RIVM gebouw. (Illustratie door HNS Landschapsarchitecten en ecologische invulling door EcoNatura).

vleermuisverblijf

Speciaal ontwerp en uitgekiende plaatsing van vleermuisverblijven.

gierzwaluw

Plaatsing van nestkasten in een nieuw kantoorgebouw in Rotterdam voor een kolonie gierzwaluwen.

 

Huismus

Nieuwe functionele kolonie nestplaats voor huismussen in een nieuwe woonwijk.

 

Nieuwsarchief