Natuur over wegen

Nederland heeft een dicht netwerk aan (water)wegen. Deze vormen vaak een barrière en zijn een doodsoorzaak voor veel grondgebonden dieren. Trekkende vissen komen bijvoorbeeld niet verder tegen de stroom in door dammen en sluizen. En kleine zoogdieren steken vaak met moeite zelfs de kleinste landwegen over. Voor het duurzaam voortbestaan van ruimtelijk gescheiden dierpopulaties in onze landschappen is uitwisselling voor ‘vers bloed’ van levensbelang.

Door transportinfrastructuur aan te passen met oversteek mogelijkheden of met vispassages in genormaliseerde wateren, kunnen barriere-effecten worden verzacht of deels opgeheven, waarmee de landschapsweerstand voor natuur afneemt.

Faunapassages

Ontwerp en inpassing van faunapassages

EcoNatura heeft ruime ervaring op het terrein van ecologisch ontwerpen voor de functionele inpassing van faunapassages, waaronder ecoducten. Dit wordt tot stand gebracht in een multidisciplinair proces en in samenwerking met aannemers, architecten en betrokken natuur- of terreinorganisaties. EcoNatura past hierbij de wetenschap van ‘road ecology’ toe als onderdeel van de landschapsecologie die bij het process vaak komt kijken en het resultaat sterker maakt.

Vispassage

Diensten

Onder meer de volgende diensten kunnen op basis van ruime ervaring worden geleverd met betrekking tot natuur over wegen en in water:

faunapassage dassentunnel

Monitoring van dieren in een faunapassage. Links: Een boommarter maakt gebruik van een ottertunnel onder de Veneweg in De Wieden. Rechts: Een bunzing passeert wildbrug Baarlerhoek over het Overijssels Kanaal bij Deventer.

Ecoduct Leusderheide als geslaagd voorbeeld

EcoNatura werkte bijvoorbeeld aan ecoduct Leusderheide over de A28 bij Amersfoort. Het ecologisch dek van ecoduct Leusderheide is speciaal ontworpen om een duurzaam droog heidebiotoop te creëren, in het bijzonder voor de zandhagedis als doelsoort. De zandhagedis leeft inmiddels goed op het ecoduct, maar ook andere dieren passeren geregeld, waaronder amfibieën, reeen, marterachtigen, de vos, (spits)muizen en konijnen.

 Ecoduct Leusderheide actueel