Internationale samenwerking

EcoNatura werkt ook aan internationaal natuurbeheer. Hier komt vaak veel bij kijken zoals het onderhouden van goede interculturele relaties met counterparts en lokale gemeenschappen en het creëren van duurzame synergie. Econatura heeft in het buitenland en in ontwikkelingslanden ervaring met onder meer:

 • Natuurbeschermingsonderzoek (inventarisatie).
 • Ecological impact assessment.
 • Institutional capacity building.
 • Beheer van beschermde natuurgebieden.
 • Ecosysteem-beheer.
 • Ecologische netwerken en rewilding.
 • Training of trainers.
 • Tenders.
 • Twinning-projecten.
 • Oplossen van mens-dier-conflicten.
 • Natuureducatie.

EcoNatura is thuis in verschillende ecosystemen van woestijn tot wetland tot regenwoud.

Projecten en samenwerkingsverbanden

biodiversiteit onderzoek

Onderzoek naar biodiversiteit in het regenwoud van Pando, in het noordwesten van Bolivia. In samenwerking met ACEAA en de University of Cumbria.