In het spanningsveld van ruimtelijke ontwikkeling in Nederland komen geregeld geschillen tussen of verschillen in inzicht voor bij partijen, waarbij ecologie als belang mee wordt beoordeeld in omgevingsvraagstukken. Een ander licht op de zaak kan dan gewenst zijn middels een ecologische contra-expertise of second opinion onderzoek inzake de natuurbescherming. Dit met onafhankelijke ecologische kennisinbreng, die zoveel mogelijk op wetenschappelijke leest is gestoeld.

EcoNatura voerde voor diverse zaken ecologische contra-expertise onderzoek uit in opdracht van maatschappelijke groepen of stichtingen (zie voorbeeldprojecten).  Dit zijn meestal zaken met een lange doorlooptijd middels een reeks rapportages en rechtszittingen (o.a. bij de Raad van State). Hierin werd onder meer samengewerkt met Milieudefensie, Gelderse Natuur en Milieufederatie, HABITAT Advocaten, Amice Advocaten, Veltman Advocaten en Milieu-adviesbureau Middelkamp.

Voorbeeldprojecten

 • Bescherming steenuilen Laag Soeren.
 • Bescherming vleermuizen Noorderpark Amsterdam.
 • Borging ecologie rond de aanleg van de Parklaan bij Ede.
 • Bescherming natuurwaarden Windpark Den Tol bij Netterden.
 • Bescherming Natura 2000 Veluwe met hernieuwde schietbaan Berkenhorst bij Elspeet.
 • Borging ecologie aanleg gaswinning bij Wapse.
 • Borging ecologie ontwikkeling van een nieuwe veehouderij op Landgoed Middachten bij Dieren.
 • Eutrofiëring problematiek na beekherstel van de Midden Regge in de Archemer Eerde bij Lemele.
 • Natuurgebiedsbescherming Meinerswijk en Stadsblokken bij Arnhem.
 • Borging Kernkwaliteiten Natuurnetwerk Gelderland voor het Smallertse Beekdal, Veluwe.
 • Integraal landschapsecologisch onderzoek naar bescherming van soorten (biodiversiteit), Instandhouding Natura 2000 en Kernkwaliteiten van het Gelders Natuurnetwerk in verband met het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15).
 • Bescherming natuurwaarden Landgoed Rhederhof aan de Veluwe.
 • Second-opinie ecologie bij de plaatsing van een energie-ponton in een jachthaven van Hellevoetsluis.
 • Contra-expertise onderzoek ecologie werkzaamheden Stuw bij Junne bij Ommen.
 • Natuurbeschermingsonderzoek bevers in natuurgebied Stadsblokken bij Arnhem met vastlegging conservation evidence.

Ransuil

Nieuwsarchief