vleermuisbeschermingVleermuisonderzoek en de natuurwetgeving

Het belang van vleermuisonderzoek en -bescherming is als volgt. Vleermuizen als insecteneters vervullen een belangrijke rol in ons milieu. Ze eten bijvoorbeeld veel steekmuggen, wel tientallen per nacht. Veel van de in Nederland voorkomende vleermuizen zijn sterk afhankelijk van onze leefomgeving, omdat ze graag verborgen in gebouwen leven.

Vleermuizen zijn strikt beschermd volgens de Europese en Nederlandse natuurwetgeving. Hierdoor kan spanningsveld ontstaan tussen enerzijds de bescherming van vleermuizen en anderzijds de efficiënte uitvoering van ruimtelijke ingrepen.

In geval van bijvoorbeeld de renovatie of afbraak van een gebouw of de kap van holtebomen, is het volgens de Wet natuurbescherming verplicht om allereerst te laten onderzoeken of er geen vleermuizen in het geding zijn. Indien wel het geval en benadeling niet vermeden kan worden, zijn beschermende maatregelen middels een ontheffingsprocedure van toepassing. De procedure wordt beoordeeld door het bevoegd gezag (provincie).

Beschermende maatregelen – onder meer het verzorgen van nieuwe verblijven groot of klein – voor vleermuizen vragen om een gedegen onderbouwing, toegesneden op de fysiologie en leefwijze van de specifieke soorten. EcoNatura kan hier met dierecologische kennis en ruime ervaring met vleermuisonderzoek effectief licht op schijnen.

→ Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte voor vleermuis onderzoek

Ultrasoon onderzoek

Veel soorten vleermuizen produceren ultrasone geluiden voor hun navigatie, onderlinge communicatie en voor de jacht op vliegende insecten. Deze geluiden kunnen opgenomen en gedetermineerd worden met een zogenaamde ‘bat detector’. Voor het langdurig registreren van vleermuisbewegingen kan een zogenaamde ‘batlogger’ worden gebruikt. Daarnaast kan de aanwezigheid van vaste rust- en/of verblijfplaatsen van vleermuizen nader worden bepaald met behulp van een warmtebeeldcamera. Allemaal methoden die EcoNatura gebruikt.

vleermuisonderzoek

Sonogram van een jagende laatvlieger in een verlichte straat.

Bij vleermuisonderzoek is het van groot belang om de leefwijze van de verschillende soorten jaarrond te beschouwen, met oog op beweging tussen zomer- en winterverblijven. Zie de natuurkalender

vleermuisonderzoek

‘Vleren’ met voorbeelden van onderzoek naar vleermuisverblijfplaatsen in bijvoorbeeld een oude steenfabriek (wintertelling links), laatvliegers in een moderne rijtjeswoning  (zomer- en kraamplaats) en bij bosonderhoud (na een holtebomen check rechts).

Vleermuisonderzoek

Vleermuisonderzoek kent een lange doorlooptijd met zomer- en mogelijk ook een winteronderzoek conform het standaard vastgestelde Vleermuisprotocol. Dit betekent dat een duidelijk onderzoeksschema moet worden uitgezet, zodat initiatiefnemers van ruimtelijke ingrepen dat goed in hun planning kunnen vastleggen, mogelijk met oog op een mogelijke ontheffingsaanvraag en vastlegging van beschermende maatregelen voor vleermuizen.

onderzoek vleermuizen

Exact lokaliseren en nader bepalen van vleermuisverblijven met behulp van een warmtebeeldcamera.

Beschermende maatregelen

Econatura heeft naast het betrouwbaar kunnen vaststellen of uitsluiten van vleermuizen ruime ervaring in het kansrijk toesnijden en uitvoeren van beschermende maatregelen voor vleermuizen, waaronder mitigatie en compensatie als onderdeel van een ontheffingsprocedure.

vleermuiskast

Nieuwsarchief