Ecologische duurzaamheid

Inpassing van ecologie in stedenbouwkundige projecten en andere ontwikkelingen in het landelijk gebied krijgt een steeds groter belang in Nederland. Onder de noemer Natuurinclusief bouwen wordt dit aangemoedigd. De maakbaarheid van de natuur of bepaalde natuurwaarden in de stedelijke omgeving is hierbij bepalend. Daarnaast wordt natuurbehoud en -herstel op kleine tot grotere schaal ook gezien als versterking van een gezonde leefomgeving, recreatieve beleving, waterbeheer, duurzame economie en niet op de laatste plaats als maatregel tegen klimaatverandering.

EcoNatura werkt volgens het principe van Planet, People and Prosperity waarbij de meest effectieve of kansrijke inpassing van ecologische waarden in onze leefomgeving voorop staat, waar mogelijk met win-win voor zowel het welzijn van mensen als dat van de natuur. Daarin is EcoNatura ook realistisch en steekt altijd in op ecologische waarden die zich duurzaam kunnen handhaven in bepaalde situaties.

BREEAM certificering

EcoNatura levert onderzoek en advies voor credit scoring voor ecologie en duurzaam bouwen volgens BREEAM-NL. Dit conform de daarvoor geldende ecologische categorieën en criteria van de Dutch Green Building Council (DGBC), waaronder de categorie Landgebruik en ecologie (LE). Econatura verzorgt de invulling van de gewenste categorieën van ontwerp- tot realisatiefase, met aandacht voor de volgende BREEAM-onderdelen:

  • Onderzoek flora en fauna in de aanvangssituatie.
  • Inpassing van kansrijke flora- en faunavoorzieningen met de gegeven ecologische randvoorwaarden en met oog voor (landschaps)architectonische wensen.  Voorbeelden van gerealiseerde faunavoorzieningen voor vleermuizen en gierzwaluwen.
  • Opstellen van een ecologisch werkprotocol en logboek voor de uitvoering.
  • Opstelling van een beheer- en monitoringplan.

Waar nodig wordt samengewerkt met hoveniers, (landschaps)architecten en bouwbedrijven.

Voorbeeld ecologische inrichtingsschets BREEAM Landgebruik & Ecologie.

Voorbeeldprojecten BREEAM met ecologie

De volgende BREEAM ecologie projecten zijn door EcoNatura ondernomen: Palace Hotel in Amsterdam, Kasbank in Amsterdam, Wehkamp.nl in Zwolle (Excellent score), Holmatro in Raamdonksveer, Farmview in Zeewolde, Alcoa in Harderwijk, Waterweg Wonen in Rotterdam en het nieuwe RIVM gebouw in Utrecht.  In deze projecten zijn (gecombineerde) voorzieningen getroffen voor torenvalk, slechtvalk, stad- en tuinvogels, gierzwaluwen, oeverzwaluwen en vleermuizen.

 → Vraag een BREEAM onderzoek aan.

Energielandschappen

EcoNatura leverde recent een lange reeks diensten gericht op ecologische inpassing van solar- en zonneparken in Nederland, waaronder ecologische beoordelingen, het opstellen van monitoringplannen en het maken van inrichtings- en beheervisies.

Voorbeeld landschapsprofiel voor de inrichting van een energielandschap of zonnepark met natuur.

Regionaal duurzame ontwikkeling

EcoNatura was enkele jaren adviseur in een ecologisch duurzaam ontwikkelingsproject in Roemenië genaamd Building the future of Vama Buzaului. In dit project, gerund door Nederlandse entrepreneurs, werden duurzame villa’s bij een dorp in de Roemeense Karpaten ontwikkeld. EcoNatura maakte in opdracht van de initiatiefnemers een visie voor de ecologisch duurzame ontwikkeling van het dorp, met een integrale analyse van bestaande ecologische en landschappelijke waarden en ecotoeristische ontwikkelingsmogelijkheden.

Nieuwsarchief