Kleine marterachtigen als heimelijke soortgroep

Meer dan 10 jaar geleden begon Erwin van Maanen van Econatura een project met nieuwe aandacht voor kleine marterachtigen (wezel, hermelijn en wezel) als vergeten en moeilijk te peilen soortgroep in Nederland. Met dit initiatief werden nieuwe onderzoeksmethoden en -technieken ontwikkeld om deze verborgen en energieke roofzoogdieren beter te leren kennen en vaststellen in het veld.

Met het initiatief kreeg de bescherming van deze kleine roofzoogdieren veel aandacht, ook internationaal zoals binnen het European Mustelid Colloquium. Tegenwoordig is er echter nog steeds weinig bekend over de populatiestatus van kleine marterachtigen in het alsmaar intensiverende moderne cultuurlandschap en met nieuwe bedreigingen, waaronder habitat versnippering en bestrijdingsmiddelen. Zo is er vooral bezorgdheid over het welzijn van de hermelijn met gebondenheid aan koele en waterrijke natuurgebieden. Wel genieten de kleine marters naast hun grotere neven inmiddels strikte bescherming volgens het natuurbeleid van meerdere provincies, maar dus nog niet overal.

Onderzoek kleine marterachtigen

De Mustela als geijkte onderzoekstechniek voor inventarisatie en monitoring van kleine marterachtigen, met name voor de kleinere wezel en hermelijn geschikt, mits op de juiste wijze in ruimte en tijd toegepast en met degelijke kennis van de ecologie.

Onderzoek en workshops

EcoNatura onderneemt op basis van ruime veldervaring met deze soortgroep goed toegesneden onderzoek naar het voorkomen en habitatgebruik van kleine marters. Ook met diepgaande kennis van hun complexe ecologie en leefwijze, waarop beschermingsprojecten beter kunnen worden gestaafd.

Kleine marters

Hermelijn die een Mustela bezoekt.

EcoNatura  verzorgt voor wie dat wil een expert workshop of een kortere lezing over onderzoek en bescherming van de kleine marters. In deze cursus passeert onder meer het volgende aan belangrijke aspecten de revue.

  • Herkenning en fysiologie.
  • Leefwijze (o.a. biotoopgebruik, gedrag en voedselecologie).
  • De complexe populatie-ecologie.
  • Habitat (geschiktheids) waardering (HSI) als onderlegger van een uitgebreider veldonderzoek.
  • Methoden en technieken voor inventarisatie en monitoring.
  • Beschermende maatregelen.
diersporen

Sporenbuis techniek als verkenning naar kleine marters in het veld.

Vraag naar de mogelijkheden voor een deskundig onderzoek naar kleine marters, beschermende maatregelen of een cursus gericht op het gedegen uitvoeren van (beschermings)onderzoek naar deze soortgroep. Workshops voor beschermingsonderzoek naar andere marterachtigen – waaronder boommarter en steenmarter – kunnen ook worden verzorgd.

→ Informatie of vrijblijvende offerte

Bunzing

Voor het betrouwbaar inventariseren van de grotere bunzing wordt een andere speciale door EcoNatura ontwikkelde methode gebruikt.

Nieuwsarchief