Erwin van Maanen van EcoNatura als mede-grondlegger van de Stichting Kleine Marters (SKM) voert met veel ervaring en inzicht op dit terrein fauna onderzoek uit naar kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) in het licht van natuurwetgeving, bescherming en landschapsinrichting.

Voor veldonderzoek naar kleine marters wordt gebruik gemaakt van de succesvolle Mostela- en Jiggler-methode die door de SKM werden ontwikkelt en getoetst. De methode wordt inmiddels ook door andere onderzoeksgroepen internationaal, waaronder het Engelse Vincent Wildlife Trust, toegepast.

Kleine marterachtigen

Inventarisatie naar kleine marterachtigen met behulp van een Mostela (hier een wezel die meermaals in de tijd een Mostela bezoekt).

De kleine marters zaten tot voor kort onder de radar van de Nederlandse natuurbescherming en twaalf jaar geleden rees bij de grondleggers van de SKM de vraag hoe het met kleine marter populaties in het landelijk gebied verging. Het sterke vermoeden was toen al dat het niet goed gaat met kleine marter populaties in het landelijk gebied door een combinatie van factoren. Zo zijn landbouwintensivering, toenemend verkeer, habitatversnippering, mollen- & muskusrattenbestrijding en het gebruik van tweede generatie rodenticiden tegen resistent wordende ratten zeer waarschijnlijk samen van negatieve invloed. Binnen de Wet Natuurbescherming en met de provinciale invulling van de soortenbescherming komt er steeds meer aandacht voor de soortgroep. Inmiddels staan kleine marters op de beschermingslijst van de provincie Noord-Brabant en Noord-Holland en kijken de andere provincies ook naar verhoging van de beschermingsstatus van deze dieren.

Landschap en habitat versterkende maatregelen voor kleine marterachtigen

Met toepassing van nieuwe methodieken kwam de SKM veel te weten over de ecologie (waaronder voorkomen  en populatieschommelingen in bepaalde gebieden en habitatgebruik) van kleine marters. Deze kennis kan middels EcoNatura paraat kan worden ingezet bij ecologische beoordelingsprojecten.

Voor gedegen onderzoek op basis van eerste hands kennis over deze soortgroep kunt u hier terecht. Vraag een offerte aan.

Kleine marterachtigen

 

Nieuwsarchief