Grote bijdrage aan de Nationale Databank Flora en Fauna

Met de invoer van 603 door de PGO’s goedgekeurde waarnemingen of gegevens van beschermde en bijzondere planten en dieren uit onderzoek en natuurinventarisatie op locaties verspreid in Nederland tussen 2010 en 2015 heeft ecologisch adviesbureau EcoNatura (ecoloog Erwin van Maanen) een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de Nationale Databank Flora en Fauna, via de invoersite van TelMee.

Nationale Databank Flora en Fauna

Boommarter

Vooral vaststelling van zoogdieren  – waaronder veel moeilijk met het zicht waar te nemen soorten – droeg bij aan het landelijke verspreidingsbeeld en habitat gebruik met de inzet van speciale methoden en technieken. Deze worden ondermeer ingezet in de inventarisatie van flora- en fauna in natuurgebieden, ecologisch effectenonderzoek, voor doeleinden natuurbeheer, gericht fauna onderzoek en onderzoek naar het functioneren van faunapassages en ecologische verbindingszones.

Nationale Databank Flora- en Fauna

Nieuwsarchief