Effecten van kunstlicht op wilde dieren

In verband met de planning van twee nieuwe LED-reclamemasten van Greenledwalls langs de A1 bij Deventer deed EcoNatura onderzoek naar de effecten van kunstlicht op natuurwaarden. Hieruit blijkt dat veel wilde planten en dieren op subtiele wijze in hun ecofysiologie worden verstoord. De algemene wildgroei aan nachtelijk kunstlicht (waaronder straat-, wegen- en reclameverlichting) heeft ook al voor veel uitholling van de biodiversiteit gezorgd.

Veel nacht actieve dieren – waaronder licht gevoelige vleermuissoorten – mijden gebieden met een teveel aan verlichting, waardoor ze niet langer als geschikt leefgebied gewaardeerd kunnen worden. Dagdieren worden in hun nachtrust en energiehuishouding (bioritmen) geraakt. Dit bleek ook uit het onderzoek en dat van anderen.

Overmatig ontstane kunstverlichting in de stadsrand van Deventer bij de snelweg A1, als plangebied voor meer reclameverlichting, maar met verwaarloosbaar additief effect op natuurwaarden. Terugdringen van de ‘lichtvervuiling’ is echter hier het devies,

Het niet langer voorkomen van beschermde dieren en planten in sterk verlichte gebieden en tevens onder andere al langer bestaande milieudruk, geeft feitelijk groen licht voor het plaatsen van nog meer licht;  zoals in dit geval de reclamemasten. Toch kunnen de effecten hiervan geminimaliseerd worden, onder meer door het kunnen uitschakelen en dimmen van de LEDs, bijvoorbeeld op minder verstoring gevend warm LED-licht buiten het groen-blauwe spectrum.

Vogels

Vogels, zoals deze koolmees, hebben voor goede slaap en welzijn donkerte nodig; net als mensen.

Al met al liet de studie ook zien dat het best wel minder kan met de bestaande verlichting door het SMART uit te dunnen en dimmen.

Lichtvervuiling

Onderzoek naar vleermuisactiviteit over de Schipbeek bij Deventer, onder het bestaande regiem kunstlicht, met velerlei geaccumuleerde bronnen. Hier opnamen met een warmtebeeldcamera. Gewone dwergvleermuizen bleken hier weinig lichtgevoelig te zijn, terwijl de watervleermuis en meervleermuis sterk vermijdend gedrag lieten zien met weinig en snelle passages over het water.

Nieuwsarchief