Behalen van credits voor een duurzaam mega-distributiecentrum

In de noordpunt van bedrijventerrein Hessenpoort en in een voormalig slagenlandschap ten noordoosten van Zwolle, onderzoekt EcoNatura in opdracht van WDP Development in samenwerking met Encon Energy de mogelijkheden voor inpassing van functionele ecologische voorzieningen (ecotopen en/of faunaverblijfplaatsen) binnen het plangebied voor een enorm e-distributiecentrum van Wehkamp.nl.

Het onderzoek volgt de criteria met credit-scoring van het onderdeel BREEAM Landgebruik en Ecologie conform de richtlijnen van de Dutch Green Building Council. Het verkennen van ecologische mogelijkheden en bouwkundige randvoorwaarden in een natuurrapportage voor de ontwerpfase is net afgerond. De tweede of opleveringsfase vergt een uitwerking van gekozen ecologische voorzieningen met beheerplan, vervolgens ecologische begeleiding bij de uitvoering en dan een afsluitende audit.

EcoNatura werkt voor het tot stand komen van hoogwaardige ecologische voorzieningen samen met (landschaps)architecten en ingenieurs.

EcoNatura en duurzaamheid

BREEAM Landgebruik en Ecologie

Nieuwsarchief