Samen werken aan een ecologisch duurzame wereld

Ecologische duurzaamheid, waaronder BREEAM Landgebruik en ecologie is een groeiend kennisveld. Voor opdrachtgevers die dit ambiëren, leveren we met visie en kunde passende oplossingen voor de duurzame integratie van ecologie in stedelijke gebieden en in gebouwen. Dit gericht op het welzijn van zowel natuur als mensen. Wij hanteren daarbij de principes Planet, People and Prosperity en cradle to cradle. Daarvoor hebben wij de ecologische en milieukundige kennis in huis en kunnen met integrale visie van dienst zijn op bijvoorbeeld de volgende terreinen.

 • Duurzaam bouwen (o.a. BREEAM-NL certificering).
 • Klimaatadaptatie.
 • Waterbeheer.
 • Duurzame economie (waaronder de blauwe economie).
 • Stedelijk ecologische versterking voor een gezonde leefomgeving.
 • Ecologische inrichting van tuinen en parken.
 • Natuur- en architectonische beleving.

BREEAM-NL

EcoNatura levert onderzoek en advies voor de certificering van duurzaam bouwen binnen het kader van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie en In-Use, conform de daarvoor actueel gestelde en vigerende criteria van de Dutch Green Building Council. Wij zijn gespecialiseerd in het behalen van hoge credit scores voor de categorie Landgebruik en ecologie (LE). Wij verzorgen de invulling van de gewenste categorieën van ontwerp- tot realisatiefase, met aandacht voor de volgende zaken:

 • Onderzoek flora en fauna (beschermde natuurwaarden en potenties).
 • Werkprotocol voor de borging en bevordering van beschermde natuurwaarden, inclusief eventueel noodzakelijke mitigatie met veldbegeleiding.
 • Passend ontwerp en inpassing van speciale faunavoorzieningen conform ecologische randvoorwaarden voor een kansrijke werking en invulling van architectonische wensen.  Voorbeelden van gerealiseerde faunavoorzieningen:  → vleermuizen  → gierzwaluwen en  → landschapsinrichting.
 • Beheer- en monitoringplannen voor ecologische voorzieningen (van faunavoorziening tot complete landschapsinrichting).

Wij verzorgen credits voor de onderdelen LE1, LE3, LE4, LE6 en WAT6 in goed overleg met de ontwerpers en indien nodig ook samen met ecologisch hoveniers, (landschaps)architecten en bouwbedrijven.

EcoNatura heeft diverse BREEAM LE projecten voor verscheidene opdrachtgevers met succes volmaakt, waaronder het Palace Hotel in Amsterdam, Kasbank in Amsterdam, Wehkamp.nl in Zwolle (Excellent score), ENCON in Hessepoort, Holmatro in Raamdonksveer, Farmview in Zeewolde, Alcoa in Harderwijk, Waterweg Wonen in Rotterdam en het nieuwe RIVM gebouw in Utrecht.  In deze projecten zijn (gecombineerd) voorzieningen getroffen voor torenvalk, slechtvalk, stad- en tuinvogels, gierzwaluwen, oeverzwaluwen en vleermuizen.

 → Vraag een BREEAM onderzoek aan.

Regionaal duurzame ontwikkeling

EcoNatura levert tevens adviezen binnen projecten voor ecologisch duurzame ontwikkeling van regio’s op het platteland in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld in verband met ecotourisme ontwikkeling in Roemenië of met revitalisering van gebieden die momenteel landvluchten ondergaan, zoals in Duitsland.