EcoNatura voert in interdisciplinaire samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten en Claus van Wageningen Architecten de invulling van het BREEAM certificaat voor ecologie uit voor het nieuwe RIVM gebouw op de Uithof in Utrecht. Dit geschiedt in opdracht van MEET-RIVM.

In het nieuwe gebouw worden ecologisch uitgekiend en op ecofysiologische principes gefundeerde voorzieningen ingebouwd voor vleermuizen, huismussen, dakbroedende steltlopers (bijvoorbeeld mogelijk scholeksters en visdieven), gierzwaluwen en de slechtvalk. Het ontwerpproces vraagt om een afweging van ecologische effectiviteit en architectonische inpassing; die soms moeilijk zijn te verenigen in verband met velerlei eisen en wensen.

Landschapsarchitectuur en inpassing van verscheidene faunavoorzieningen in het nieuwe RIVM gebouw. (Illustratie door HNS Landschapsarchitecten). Let op: plaatsing van slechtvalkenkast is op deze concept-illustratie incorrect gesitueerd.

Dit heeft geleidt tot een integrale inpassing van kansrijke faunavoorzieningen in een modern gebouw. Het proces is samengevat door Astrid Bennink van HNS beschreven in  het Duitse landschapsarchitecten magazine BaunetzWoche (→ lees hier het artikel en meer).

Markant en veelbelovend is dat er ondanks dat het RIVM een half jaar geleden nog in casco stond, een slechtvalk boven het gebouw  kwam verkennen.

Slechtvalk boven het RIVM gebouw in aanbouw, voorjaar 2019.

Nieuwsarchief