Bemiddeling tussen mensen en wolven

EcoNatura levert onderbouwing voor een advies gericht op meer conflictarme omgang met (zwervende) wolven in de provincie Friesland. Het adviesplan wordt door de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF) aan Gedeputeerde Staten voorgelegd.

Systeem Wolf als onderliggend model voor meer duurzame vestiging van wolven in het moderne cultuurlandschap.

De huidige zwerfwolven problematiek en predatie op met name schapen in de oostelijke provincies vraagt met name om een strategisch toegesneden aanpak met meer integrale beschouwing van het conflict tussen de belangen van mensen (specifiek de veranderende schapenhouderij) en het ecologisch draagvlak voor wolven, samen met de optimale toepassing van wolven werende middelen.

wolven wering

Turbofladrie als mogelijk breder inzetbare en kosteneffectievere wolfwering, te toetsen middels een pilot.

Gebreken in deze drieluik van dimensies rondom bescherming van de wolf verzwakken het maatschappelijk draagvlak of vragen alle drie actueel om versterking.

Meer over onderzoek naar wolven.

Info brochure over het gebruik van fladderlinten of turbofladrie.

IPRA video over de relatie wolven, kuddewaakhonden en wolvenhekken.

 

 

Nieuwsarchief