Toename in wildaanrijdingen (valwild) op de Utrechtse Heuvelrug

In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voerde EcoNatura een landschapsecologisch onderzoek uit naar toenemende wildaanrijdingen (‘valwild’) op een aantal gemeentewegen. De vraag – in verband met een motie – was om de oorzaken goed te karakteriseren en praktische maar ook kosteneffectieve oplossingen aan te dragen. Daarvoor is onderzoek gedaan naar het voorkomen van valwild op de wegen, vooral het lokaliseren van hotspots of blackspots; of plaatsen met veel overstekend wild. Voorts werden diverse preventieve maatregelen (vooral gericht op het reduceren van reewildaanrijdingen) doorgelicht op effectiviteit en duurzaamheid middels literatuuronderzoek en consultering van ervaringsdeskundigen. Daarop werd een pakket aan maatregelen met kostenindicering vervaardigd.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral op de ontsluitingswegen een combinatie van actieve snelheid en wildoversteek signalering samen voorlichting en aanvullend een Duurzaam Veilig 60 weginrichting voor harmonisering van weggebruikers de beste oplossingen bieden voor het reduceren van wildaanrijdingen op gemeentewegen. Tevens is versterking van een samenwerking en gegevensuitwisseling tussen diverse instanties die met valwild te maken krijgen gewenst en voorgesteld, vergelijkbaar met zulke initiatieven elders, zoals op de Veluwe. Dit tevens in het licht van samenleven met natuur en ontsnippering van natuurlandschap binnen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Nieuwsarchief