Gelukkig zijn er gemeenten die natuur in hun omgeving zien als waardevol ‘bezit’ waaruit je met duurzame visie kansen kan benutten. Zo kwam de burgemeester van de Roemeense gemeente Vama Buzaului samen met zijn ‘council’ tot de conclusie dat natuur- en landschapsbescherming een belangrijke plek moet krijgen in een nieuw bestemmingsplan. Vama Buzaului is een gemeente met lintdorpen in een natuurrijke vallei ten zuidoosten van de fraaie Transsylvaanse stad Brașov, in de Karpaten. Sinds de Romeinse tijd vervulde het de functie van grenspost, later tussen het Hapburgse en Ottomaanse rijk. Het gebied kent dus ook een rijke culturele geschiedenis, waar de bewoners zeer trots op zijn. Het ecologische duurzaamheidsplan moet er tevens voor zorgen dat nieuwe economische impulsen (waaronder ecotoerisme) met de natuurlijke en cultuurrijkdom geharmoniseerd en gecertificeerd gaan worden.

Duurzame ontwikkeling voor gemeenten

In opdracht van de gemeente en het Nederlandse Dalghias Development/People Value Systems initiatief, voerde EcoNatura een integraal ecologisch onderzoek uit naar de ecologische kwaliteiten en randvoorwaarden tegen het licht van duurzaam ecologische en economische kansen. Uit het ecologisch ‘appraisal’ onderzoek kwam naar voren dat de gemeente bijzonder rijk is aan flora en fauna and landschappelijke waarden. Bijzonder zijn bijvoorbeeld de soortenrijke graslanden, oude bossen en het karstgebergte van het Natura 2000 gebied Ciucaş. Tevens de aloude duurzame relatie van de mensen met het land, wat momenteel aan het veranderen is en om zekere waarborging vraagt. Tot op de rand van het dorp leeft een veelheid aan indrukwekkende diersoorten; waaronder de schreeuwarend, oeraluil, bruine beer, wolf, lynx, wilde kat, otter, gems en edelhert. De relatie van de gemeente met het N2000-gebied is ook van belang. Zo zijn er activiteiten, vooral begrazing met schapen, die goed moeten worden afgestemd op bescherming van de natuurwaarden van het gebied.

Ecologische rapportage voor duurzaamheidsonderzoek

In economisch opzicht liggen er kansen met de toepassing van verscheidene beproefde modellen voor eco- en agritourisme, duurzame landbouw in samenspel met rewilding. Als kader nemen we de visie van de Amerikaanse bioloog Prof. Michael Soulé, die tijdens een workshop in een eerder project de Roemeense Karpaten vergeleek met Yellowstone National Park; “Europe’s Yellowstone”. Op natuurvlak zijn er namelijk veel overeenkomsten tussen de twee gebieden (naast grote culturele verschillen). In Vama Buzaului is bijvoorbeeld een wisenten-park waarvan de eigenaar op termijn deze grote hoefdieren wil gaan uitzetten in het bosweide-systeem; de Europese bison staat ook in het dorpswapen en heeft een belangrijke symbolische betekenis.

Landschap en biodiversiteit

Het zogenaamde EcoChapter rapport, een levend document met een ecologisch-economische appraisal en een visie voor verdere uitwerking, werd op 18 oktober 2015 op het gemeentehuis van Vama Buzaului door EcoNatura gepresenteerd en gevierd met een dorpsfeest. De inwoners zijn op deze viering geconsulteerd over de gepresenteerde visie, wat zeer enthousiast met applaus werd ontvangen. Onder andere aanwezig was de Nederlandse ambassade en een TV-ploeg voor het Duitse Arte. De volgende stap is een uitwerking van de meest geschikte (combinatie van) de gepresenteerde duurzaamheidsmodellen die tevens leiden tot versterking en draagkracht van natuurbescherming in de regio. Het is de bedoeling om hier op projectbasis ook internationale samenwerking te creëren, bijvoorbeeld tussen de Transylvanian University in Brașov en Nederlandse instituten.

Daar werkt EcoNatura momenteel aan. Dit project bouwt op synergie tussen mensen.

→ Eerder nieuws over dit project.

Nieuwsarchief