EcoNatura maakte in opdracht van Rijkwaterstaat een ecologisch werkprotocol voor een riettransplantatie op twee locaties langs het Gooimeer bij Huizen. Dit als onderdeel van een ecologische effectenbeoordeling in het licht van de Wet natuurbescherming.

Principeschets voor de inrichting van een legakker voor rietimplantatie en rietkraagherstel

Het voor een surfclub verwijderde rietland wordt als zode voor rietkraag herstel langs de Pier van Huizen geïmplanteerd. Dit moet voor meer ecologische buffer tegen de recreatieve bedrijvigheid op de pier en als robuuster habitat voor water- en rietvogels gaan zorgen. Het succes van de rietaanplant is afhankelijk van een natuurlijke waterdynamiek en bescherming tegen ganzenvraat.

Ecologisch werkprotocol

Vooronderzoek naar de uitgangssituatie en ecologische randvoorwaarden voor rietlandherstel langs de Pier van Huizen.

 

Nieuwsarchief