In samenwerking met de Universiteit van Cumbria, Asociación para la Conservación e Investigación de Ecosistemas Andino Amazónicos (ACEAA) en de Amazonian University of Pando en het natuurhistorisch museum van Pando (CIPA), onderzocht EcoNatura/Rewilding Foundation afgelopen september twee weken lang een deel van het regenwoud in het noorden van Bolivia. Het betrof een integraal Rapid Biodiversity Assessment van het Tahuamanu Reservaat in het laagland-regenwoud in de provincie Pando; een verkennend onderzoek naar biodiversiteit. Dit gebied is nog maar amper onderzocht op zijn ecologie en soortenrijkdom. Het regenwoud is hier nog relatief intact en grootschalig, maar staat ook steeds meer onder druk van ontwikkelingen van buiten af, zoals expansie van grootschalige veehouderijen, olie-exploitatie, ontginningen door arme boeren en door stroperij.

Pando-team

Het team van Boliviaanse, Engelse, Portugese en Nederlandse onderzoekers ving dieren uit verscheidene soortgroepen, namelijk ongewervelden (spinnen, schorpioenen en insecten), vissen, herpetofauna, vogels en zoogdieren (kleine zoogdieren en vleermuizen). Met¬† vastleggingen door wildcamera’s en spoor- en zichtwaarnemingen langs transecten werden veel soorten zoogdieren (o.a. doodshoofdaapjes, ocelot, jaguar, tyra, tapir, pecari‚Äôs, capibara, agoeti) vastgelegd, en soorten die nog niet voor de regio waren beschreven zoals de achouchi en keizertamarin.

Natuurvoorlichting

Bijzonder was de fijne, interculturele en co√∂peratieve sfeer waarin het internationale teamwork werd uitgevoerd. Tevens gaven Erwin van Maanen (EcoNatura en Cumbria University) en Dr. Ian Convery (Cumbria University) college aan de universiteit van Pando in het pioniersstadje Cobija, met demonstratie van het gebruik van een wildcamera of ‘cameraval’, wat enthousiast werd ontvangen door studenten en leraren. Momenteel werken we aan het nieuw leven blazen in het onderzoeksstation van Tahuamanu, op basis van internationale en academische samenwerking.

Pando-camera

EcoNatura werkt naast Nederland ook internationaal aan de capaciteitsopbouw voor natuurbescherming, ecologische duurzaamheid en maatregelen tegen klimaatverandering. Working to preserve ecosystems that matter!

IMG_0287

‚Üí Eerder nieuws over dit project.

‚Üí Meer over internationale projecten.

Nieuwsarchief