Perky’s vleermuistoren op Sugar Loaf Key, tegenwoordig een historisch monument zonder vleermuizen. Courtesy of Arthur Winstanley.

Op de wetlandvlakte van Sugar Loaf Key, Florida (US) staat een toren die in 1929 is gebouwd als behuizing voor vleermuizen door Richter Clyde Perky. Perky was de eigenaar van een lodge voor visrecreaten. Maar er was veel muggenoverlast met gevaar voor malaria, waardoor veel logees wegbleven. Perky kwam op het idee om een vleermuistoren bij zijn hotel te bouwen, geïnspireerd op het model van de religieuze Dr. Charles A.R. Campbell uit Texas, een pionieer op het terrein van vleermuisonderzoek en biologische bestrijding van malariamuggen (Campbell, 1925). Het achterliggende idee was dat de vleermuizen de muskieten zouden kunnen indammen, omdat een vleermuis wel tot 1000 muggen per uur kan verorberen. De gemeente San Antonio in Texas had er destijds wel oren na, en liet een toren oprichten, met succes.

Perky liet een vracht vleermuizen uit Texas en Cuba komen en liet ze los in de toren. Deze vlogen echter meteen allemaal weg en kwamen nooit meer terug. Waarschijnlijk had hij niet de juiste soort(en) of leende de omgeving zich niet voor een vleermuisverblijf, zo in een open en warm landschap. Want de torens van Campbell bleken elders wel te werken, waar vleermuizen zich spontaan of op eigen gelegenheid vestigde. Een nog bestaande toren in Texas is gerenoveerd en huist een vleermuiskolonie.

Van Campbell’s model toren zijn uiteindelijk 14 stuks in Amerika gerealiseerd, waarvan er nu nog drie bewaard zijn gebleven, waaronder Perky’s toren, die sinds 1982 een historisch monument is. Campbell schreef trouwens een curieuze verhandeling over vleermuizen, muskieten en dollars.

Tegenwoordig wordt de vleermuistoren weer toegepast. In Duitsland wordt bijvoorbeeld volop geëxperimenteerd met het principe. In Nederland loopt men achter. Dit wordt onderwerp van een volgend artikel.

Campbell’s bat roost towers in de US. Links een vleermuistoren in Mitchell’s Lake opgericht in 1911 en rechts een vleermuistoren gebouwd in 1916 door de gemeente San Antonio in Texas.

Literatuur

Campbell, A.R. 1925. Bats, Mosquitoes and Dollars. University Press of the Pacific, Honolulu, Hawaii.

Nieuwsarchief