Complexe soortgroep en sterk ecologisch indicatief

Insecten, spinnen, weekdieren en andere minder bekende of beminde ongewervelden worden vaak over het hoofd gezien als het gaat om milieubeoordelingen en verbetering van ecologische kwaliteiten. Deze dieren kunnen echter van groot belang zijn als indicatoren voor diverse veranderingen en toestanden in het milieu. Actueel is de hoge afname van insectendiversiteit en bijensterfte in het landelijk gebied zelfs een zorgelijk onderwerp. Van invloed op deze soortgroep zijn bijvoorbeeld verschuivingen in vegetatiesamenstelling, waterkwaliteit, gifstoffen en klimaatverandering. Onderzoek naar ongewervelden kan dus veel informatie opleveren over de kwaliteit van onze leefomgeving.

Dagvlinders

Entomologisch onderzoek

EcoNatura voert met bekwaamheid onderzoek uit naar ongewervelde dieren in de natuur, met ervaring met name op het terrein van dagvlinders, kevers, libellen en sprinkhanen.

Libellen

Voorbeeldprojecten

  • Inventarisatie en monitoring bij natuurbeheerevaluaties (o.a. wegbermbeheer).
  • Ecologische beoordeling borging beschermde soorten bij ruimtelijke ingreep en ontwikkeling (o.a. een beoordeling ten aanzien van bescherming van het vliegend hert op de Veluwe)
  • Inrichting of optimalisatie van natuurterreinen voor een diverse insectenfauna.

bijen

Nieuwsarchief