Workshop in het determineren van vogelveren

In samenwerking met Weylin Tracking (opleidingen in diersporenkunde) geeft EcoNatura een workshop in verenkunde, op 5 februari 2017 in Apeldoorn. Verenkunde behelst het determineren van vogelveren als onderdeel van diersporenkunde en/of het gebruik daarvan in meer specialistisch ecologisch of vogelonderzoek. EcoNatura behoort tot een van de weinige specialisten op dit terrein in Nederland.

Wespendief

Aanwezigheid van een wespendief te duiden op basis van deze staartveer.

Verenkunde kan bijvoorbeeld ingezet worden bij het determineren van visitekaartjes van vogels, indicerend voor aanwezigheid zonder dat de dieren op zicht of gehoor zijn waargenomen, en voor onderzoek naar broedbiologie en populatie-ecologie van bepaalde soorten vogels.

De workshop levert in eerste instantie een introductie in de verenkunde als basis voor verdieping en is gericht op hobbyende dierspoorzoekers tot professionele veldbiologen en vogelonderzoekers.

Voor meer meer informatie over de workshop, deelname en vervolg- en andere dierspoorcursussen kan contact worden opgenomen met Jeroen Kloppenburg van Weylin Tracking.

nachtzwaluw

Visitekaartje van een nachtzwaluw, een heimelijke nachtvogel.

Nieuwsarchief