Natuurbeheer en –ontwikkeling komt vaak neer op het leggen van de juiste ecologische randvoorwaarden en dan ‘draaien aan de juiste knoppen’. Ecosysteemgericht natuurbeheer gaat uit van alle voorwaarden met betrekking tot ligging, (grond)water, bodem, terreinreliëf, ruimtelijke relaties en potenties (bijvoorbeeld op basis van oorspronkelijke vegetaties). Door rekening te houden met dwarsverbanden en benutten van milieudetails, kan optimaal rendement voor biodiversiteit en landschappelijke waarde worden behaald.

EcoNatura – Ecologisch onderzoek & Advies werkt op basis van dit principe.

Voorbeeld van een kleine ‘misser’ in natuurbeheer. Een grondwal met vleermuisverblijf overgroeid met dichte brandnetelruigte. Wanneer de wal uit voedselarm en kalkrijke zand- of leemlaag was opgebouwd, dan had er op de wal een soortenrijk schraal en fraaier ogende vegetatie of landschappelijk element kunnen ontstaan.

Nieuwsarchief