In een spanningsveld tussen ecologie en ruimtelijke ontwikkeling wordt het kaf van het koren gescheiden. Lees het artikel van Kees Brekelmans in de Groene Amsterdammer over waarborging van natuurwaarden samen met de onafhankelijkheid en deskundigheid van het ecologenwerk in Nederland.

Nieuwsarchief