EcoNatura werkt samen met de Britse Universiteit van Cumbria en de Lynx UK Trust aan een proef voor de terugkeer van de lynx in het Verenigd Koninkrijk.

In januari was EcoNatura deel van een consultatie-bijeenkomst voor bewoners van de streek Northumberland en Kielder Forest, waar herintroductie van de lynx voor ogen staat bij wijze van een eerste proef. Deze bijeenkomst was zeer constructief en behandelde de zorg van met name schapenboeren. Daarnaast ging een team van het Lynx UK Trust van deur tot deur op pad in Kielder Forest en omgeving, om mensen daar te informeren en consulteren over de terugkeer van de lynx. De percepties en zorgen van mensen varieren van zeer ’tegen’ tot en met ‘welkom’. Het vraagstuk behandelt tevens de toekomst van het gebied, mede in het kader van de BREXIT, gericht op de levensvatbaarheid van de schapenhouderij en nieuwe kansen voor natuurlijke bosontwikkeling in samenspel met het creëren van impulsen voor streek- en ecotourisme. EcoNatura denkt tevens mee in een ecologische effect-beoordeling voor de lynx herintroductie – met een feasibility study – waarin wordt gekeken naar alle habitat- en omgevingskwaliteiten (landschapsecologie) voor de lynx.

Tevens organiseerde EcoNatura samen met de University of Cumbria een seminar over rewilding, waarin verscheidene universiteiten, natuurorganisaties en natuuragentschappen van de Engelse overheid participeerde.

Rewilding

Nieuwsarchief