Onderzoek paddentrek en werking faunavoorzieningen

EcoNatura voert in opdracht van de gemeente Deventer (stadsecologisch)onderzoek uit naar de werking van faunavoorzieningen die eerder waren aangelegd om de paddentrek en trek van andere amfibieƫn naar voortplantingswateren bij een woonwijk aan de oostkant van Deventer in goede en veilige banen te leiden. Het onderzoek richt zich op het functioneren van een drietal faunatunnels en schermen.

Onderzoek amfibieƫn

Padden hebben het moeilijk met verkeer, en met speciale voorzieningen kunnen de negatieve effecten worden verzacht.

Daarnaast wordt gekeken naar hoe de huidigeĀ amfibieĆ«npopulaties van gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker en kleine watersalamander gebruik maken van het verstedelijkte terrein en succesvol kunnen voortplanten in de wateren die er liggen.

Bruine kikker

Bruine kikkers paren in een poel in een woonwijk aan de oostzijde van Deventer.

De amfibieƫntrek kwam pas laat op gang in het droge en overwegend koude voorjaar van 2016, waardoor de trek diffuus was met kleine aantallen per keer. Begin april werden de omstandigheden veel beter voor massalere trek, met avond- en nachttemperaturen van boven de acht graden Celcius en met regen. Met behulp van vangemmers, sporenplanken en het lopen van transecten om levende dieren en verkeersslachtoffers te tellen konden de bewegingen van de koudbloedige dieren, andere dieren in het onderzoeksgebied en knelpunten goed in kaart worden gebracht.

Onderzoek fauna voorzieningen

Onderzoek naar amfibieƫntrek met behulp van verschillende methoden.

Uit het onderzoek komen interessante bevindingen die momenteel in een rapportage worden verwerkt.

Stadsecologie

De padden aan de oostkant van Deventer blijken urbaan ingekapseld te zijn geraakt.

Nieuwsarchief