Visonderzoek op maat

Vissen, en vooral diverse visgemeenschappen, zijn indicatief voor waterkwaliteit en de aquatische ecologie van verscheidene watertypen, waaronder sprengen, sloten, beken, meren en rivieren. Een aantal vissoorten in Nederland kent een internationaal natuurbeschermingsbelang, waaronder de grote modderkruiper, beekdonderpad en de bittervoorn.

Type projecten en onderwerpen

EcoNatura is van dienst met visonderzoek voor onder meer de volgende watervraagstukken:

  • Inventarisatie van visdiversiteit in diverse watertypen.
  • Ecologische kwaliteitsbepaling, bijvoorbeeld conform de Kaderrichtlijn Water.
  • Ecologische effectbeoordeling voor aan te grijpen wateren in het kader van de natuurwetgeving.
  • Ontwerp en inpassing van vispassages voor herstel van migratiewegen en populaties.
  • Werkprotocol en veldbegeleiding voor de bescherming van vissen bij het dempen van wateren (inclusief veldbegeleiding).
  • Productie van veldgidsen voor soortbescherming in het kader van bestendig beheer van wateren.

Onderzoek naar steur in de Rioni Rivier, Kolkheti Lowlands, Georgië. Hier de Georgische ondersoort van de diamantsteur.

Grote Modderkruiper