Contra expertise ecologie bij geschillen in omgevingszaken

In de huidige praktijk van ruimtelijke ontwikkeling en uiteenlopende interpretatie van de natuurwetgeving (actueel met de omschakeling naar de Wet Natuurbescherming) komen geregeld geschillen voor tussen partijen waarbij ecologie als belang speelt. Een ander licht op de zaak kan dan gewenst zijn middels een contra expertise of second opinie met ecologische kennis inbreng.

EcoNatura levert contra expertise in ecologie studies of second opinion onderzoek voor uiteenlopende partijen met een doortastende wetenschappelijke werkwijze en vanuit een onafhankelijke positie. Wij werken regelmatig in natuurvraagstukken samen met HABITAT Advocaten en Veltman Advocaten.

Ransuil