Natuurinclusief in grootstedelijk Amsterdam

EcoNatura werkt momenteel aan ecologische verrijking van drie grote kantoorgebouwen in zuidoost Amsterdam. Een grote uitdaging!

Toch zijn er meestal weer kansrijke mogelijkheden, zoals een groen- of bruindak met biodiversiteitborders en faunavoorzieningen als een slechtvalk- of torenvalkkast, kunstmatige nestplaatsen voor de scholekster en visdief en bloemrijk nectar-biotoop voor wilde nuttige insecten. Systeem-ecologisch gericht op biodiversiteitversterking.

De kunst is om opdrachtgevers te inspireren en enthousiasmeren voor een hoog natuurinclusief ambitieniveau en dat gaat vast lukken. Stay tuned voor de resultaten.

Principeschets voor een natuurdak

Nieuwsarchief