Faunavoorziening voor de oehoe

De oehoe, ’s werelds grootste en sterkste uil, is in opkomst en de nieuwe broedpopulatie van deze vogelsoort in Nederland breidt zich langzaam maar zeker uit met nieuwe aanwas. Ook vanuit een goed gevestigde en groeiende broedpopulatie in het Duits-Nederlandse grensgebied zijn uitzwermende jonge vogels hier te verwachten. Toch zijn de broedmogelijkheden voor oehoe’s in Nederland naar verwachting tamelijk schaars. De vogels hebben behoefte aan relatief rustig gelegen broedplaatsen in terrein met hoge steilwanden of een sterk hoogteverschil – in Duitsland bijvoorbeeld vooral op rotswanden, steile boshellingen, en in steen- en zandgroeves – en met veel voedsel in de omgeving.

Faunavoorzieningen natuurbescherming uilen

De oehoe is een formidabele vogel

In samenwerking met de Oehoewerkgroep Nederland (OWN) verkent EcoNatura momenteel de aanleg van geschikte kunstmatige broedvoorzieningen voor de oehoe op een stortplaats en composteringslocatie van Attero bij Wilp-Achterhoek. De stortplaats met hoge afgedekte en geterrasseerde stortbergen, geluidswallen en compensatiebos in de omgeving biedt een ogenschijnlijk goede vestigingsplek voor een oehoebroedpaar.

Onderzoek uilen roofvogels

Dat oehoes ook minder kieskeurig kunnen zijn blijkt uit deze broedende vogel in een jonge zandgroeve net over de grens in Duitsland.

Op stortplaatsen bij Enschede en in Noord-Brabant broeden inmiddels al oehoes. ¬†De stortplaatsen bieden een veelheid aan voedzaam voedsel, namelijk o.a. meeuwen, kraaien, duiven en knaagdieren.¬†Attero heeft interesse in het accomoderen van oehoes met gericht geplaatste voorzieningen, niet alleen om deze indrukwekkende uilen met PR-waarde een plek te geven en voor de natuurlijke bestrijding van ‘plaagdieren’, maar ook om er voor te zorgen dat een spontane vestiging van oehoes de bedrijfsvoering niet in de weg gaat liggen.

Vogelbescherming

De stortplaats van Attero bij Wilp-Achterhoek heeft genoeg plekken waar de oehoe rustig zou kunnen voortplanten, roesten en jagen. Er is voedsel genoeg.

Op basis van de ervaringen van onderzoek naar oehoes in Duitsland door OWN worden momenteel geschikte broedplaatsen aangewezen voor de plaatsing van speciale voorzieningen.

Kunstnest oehoe

Principeschets voor de inrichting van een kunstmatige oehoe-broedplek vertaald vanuit een natuurlijke situatie.

Nieuwsarchief