EcoNatura heeft opdracht gekregen van het Building the Future initiatief om een ecologische studie uit te voeren naar mogelijkheden en randvoorwaarden voor de duurzame ontwikkeling van het dorp Vama Buzaului, ten zuidoosten van de Transylvaanse stad Brasov. Het dorp ligt in een vallei temidden van het Natura 2000-gebied Ciucas met een rijke biodiversiteit en aansprekende wilde dieren, waaronder wolf, lynx en bruine beer. Tevens heeft het dorp tussen de bergen  een bijzondere geschiedenis als grenspost van verdwenen rijken. De gemeente wil samen met de entrepreneurs van het BTF-initiatief een aantal aantrekkelijke faciliteiten voor eco-tourisme creëren. Het dorp dient echter zijn culturele en ecologische kwaliteiten, ontstaan door eeuwenoude traditionele landbouw en veeteelt, te behouden als tegenhanger van ongebrijdelde ontwikkeling, zoals in de Bran ‘Dracula’ vallei ten westen van Brasov. Er liggen vergelijkbare kansen om de vallei te ontwikkelingen volgens het Yellowstone National Park model; met vergelijkbare ecologische waarden, maar ook culturele waarden.

village

De criteria voor de waarborging van het Ciucas Natura 2000-gebied spelen een belangrijke leidende rol in het creëren van duurzaam eco- en agri-touristische faciliteiten en activiteiten. Tevens zijn er mogelijkheden voor rewilding. Zo staat er een wisentenkudde in het dorp, in het zogenaamde Zimbri Park, waarvan de eigenaar dieren wil laten gewennen en uitzetten in de natuur. De wisenten zijn tevens een attractor voor ecotourisme; en zo kan het een het ander stimuleren.

EcoNatura brengt de ecologische mogelijkheden en kansen ten aanzien van duurzame socio-economische ontwikkeling van het dorp in kaart, voor een presentatie in een ‘stakeholder en investor’  event in het dorp in augustus. Zie hier de presentatie van een eerdere studie.

 

Nieuwsarchief