Na lange tijd blijkbaar weg te zijn geweest is op 4 mei j.l .voor het eerst sinds jaren weer een levende boommarter vastgelegd in het bosgebied direct benoorden Deventer-Diepenveen door de Projectgroep Marteronderzoek IJsselvallei.

De Projectgroep is sinds drie jaar aan de slag met het inventariseren van marterachtigen en andere roofdieren in de IJsselvallei, tot dusver aan beide zijden van de IJssel tussen Brummen en Olst. Er wordt ook ecologisch onderzoek naar deze dieren uitgevoerd, tevens onder de vlag van de Werkgroep Kleine Marterachtigen en de Werkgroep Boommarter Nederland, beiden onder de Zoogdiervereniging. Aanleiding van dit onderzoek was de vondst van een dode boommarter op de Raalterweg ten oosten van Diepenveen op 9 september 2009. Dit dier bleek genetisch verwant te zijn met de boommarters van de Veluwe.

Boommarter op 4 mei 2012 vastgelegd in een bos direct ten noorden van Diepenveen door Fokko Bilijam van de Projectgroep Marteronderzoek IJsselvallei.

De boommarter gefilmd benoorden Deventer door Fokko Bilijam op 4 mei 2012.

De boommarter kwam vorig eeuw waarschijnlijk gewoon maar zeer zeldzaam voor in de bossen rondom Deventer. In afgelopen decennia verdween de soort uit beeld in deze regio. Echter, een drietal betrouwbare waarnemingen van boommarters tussen Lankhorst en Nijendal is midden jaren ’90 gerapporteerd. De onlangs vastgestelde boommarter werd met een zogenoemde ‘cameraval’ gefilmd. In 2010 filmde de Projectgroep ook al boommarters in het bosgebied Oostermaet bij Lettele, zodat gevestigd voorkomen van deze soort in de gemeente Deventer met zekerheid kon worden vastgesteld. In de bossen direct bij Deventer werd al wel langer vermoedt dat er boommarters aanwezig zouden zijn, maar ze verschenen maar niet voor de camera’s. Verdrietig nieuws is tegelijkertijd dat er op 11 mei, op 1 km ten noorden van de plek waar de boommarter was gefilmd, een boommarter (een jong vrouwtje) sneuvelde door het verkeer. Deze bleek aan de hand van lichaamskenmerken echter niet hetzelfde dier te zijn. Heugelijk is dan ook dat er dus meer boommarters in het gebied aanwezig zijn. Nu weten we zeker dat ze er toch zijn. Verder onderzoek zal uitwijzen of er ook voortplanting plaatsvindt en hoe kolonisering en bezetting van de natuurterreinen verloopt.

Boommarters doen het momenteel redelijk goed in de verdere omgeving en verbreiden zich vanuit de bossen in de kleinschalige landschappen van de Achterhoek en Twenthe. Dat boommarters vanuit het westen op onverklaarbare wijze soms ook de oostkant van de IJssel kunnen bereiken, blijkt uit de genetisch geanalyseerde dode boommarter van de Raalterweg in 2009.

Met andere marterachtigen gaat het ook redelijk goed in de bossen rondom Deventer en verder in de IJsselvallei. Zo zijn er op verscheidene plaatsen nieuwe dassenburchten aangetroffen. Deze dieren zijn echter wel kwetsbaar voor het verkeer. De steenmarter komt op veel plaatsen voor en deelt plaatselijk ook het habitat van de boommarter. De otter is inmiddels ook aangezwommen vanuit een geherintroduceerde populatie, maar moet zich plaatselijk nog goed zien te vestigen, afhankelijk van geschikt habitat en het vinden van maatjes. Alleen met de kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) gaat het hoogstwaarschijnlijk niet goed en ook daar wordt aandacht aan besteed met ondersteuning van de natuurbeherende organisaties en financiële impuls van de Gemeente Deventer.

Erwin van Maanen en Fokko Bilijam
Projectgroep Marteronderzoek IJsselvallei

Nieuwsarchief