Visonderzoek op maat

Vissen, en vooral diverse visgemeenschappen, zijn indicatief voor waterkwaliteit en de aquatische ecologie van verscheidene watertypen, waaronder sprengen, sloten, beken, meren en rivieren. Een aantal vissoorten in Nederland kent een internationaal natuurbeschermingsbelang, waaronder de grote modderkruiper, beekdonderpad en de bittervoorn.

Voorbeeldprojecten

EcoNatura is bekwaam met ervaring in de volgende watervraagstukken:

  • Inventarisatie van visfauna in diverse watertypen.
  • Ecologische kwaliteitsbepaling (GEP) conform de Kaderrichtlijn Water.
  • Ecologische effectenbeoordeling bij ruimtelijk ingrepen en ontwikkelingen waarbij wateren zijn gemoeid en in het kader van de Wet natuurbescherming.
  • Ontwerp en inpassing van vispassages voor behoud of herstel van vismigratiewegen en -populaties.
  • Contra-expertise borging van doelsoorten bij beekecoysteemherstel.
  • Opstellen en uitvoering ecologisch werkprotocol met veldbegeleiding voor de bescherming van vissen.
  • Internationale natuurbescherming (deelname project voor bescherming van de steur langs de Zwarte Zeekust in Georgi√ę).
  • Productie¬†van veldgidsen¬†voor soortbescherming in het kader van bestendig beheer van wateren.

Onderzoek naar steur in de Rioni Rivier, Kolkheti Lowlands, Georgi√ę. Hier de Georgische ondersoort van de diamantsteur.

Grote Modderkruiper

Nieuwsarchief