Beheer- en ontwikkelingsplan natuur

In een stille zuidoosthoek van bosgebied Oostermaat Lettele (Gemeente Deventer) ligt een oude eendenkooi van rond eind 19e eeuw als onderdeel van een groter jachtgebied; toen in eigendom van een welgestelde familie. Het gebied is thans in eigendom en beheer van IJssellandschap.

De eendenkooi is door de tand des tijds ingekapseld in een rommelige stadium van bos met onder meer veel bospest en ontsierend productienaaldhout; en aan verdroging en verlanding onderhevig. Het bos met kooi vraagt om cultuurherstel samen met ecologische versterking. Het bos is van belang voor entomofauna (waaronder de kleine ijsvogelvlinder), herpetofauna (o.a. de kamsalamander), bos- en watervogels en zoogdieren (vleermuizen, boommarter). Deze soorten zijn sturend voor het beheer.

IJssellandschap heeft EcoNatura gevraagt om onderzoek te doen naar de huidige en potentiële ecologische waarden samen met vervaardiging van een beheer- en ontwikkelingsplan natuur (BOP). De ontwikkelingen zullen in blogvorm op deze site worden vastgelegd.

Untitled-2

Nieuwsarchief