Naar actieve natuurbescherming in plaats van een passieve status quo

Onlangs verscheen het rapport Meer natuur, minder knel van Bureau Ulucus & Legal Advice for Nature. Een welkome pleidooi voor meer aandacht voor actieve natuurbescherming en natuurherstel voor landschappen en soorten in plaats van de huidige passieve insteek van bescherming en handhaving binnen de gegeven ‘marges’. Deze tendens lijkt te gaan ontstaan met de nieuwe Wet natuurbescherming, waarmee ons natuurlijk erfgoed verder in het gedrang lijkt te komen. Er liggen echter ook kansen voor de effectuering van ecologische duurzaamheid en voor herstel van onze natuurlijke landschappen en biodiversiteit. De auteurs leggen de loper uit om hierin te participeren en geven belangijke handreikingen.

Actieve natuurbescherming

Nieuwsarchief