De wolf is terug

Nu de wolf steeds meer ons land of de Lage Landen bezoekt, komt het dier regelmatiger in het nieuws en werpt steeds meer discussie op tussen voor- en tegenstanders.

EcoNatura geeft sinds enkele jaren informatieve en objectieve lezingen over de (terugkomst) van dit fascinerende grote roofdier in Nederland uit eerstehands veldervaringen.

De volgende zaken over wolven komen op laagdrempelige en inspirerende wijze voor het voetlicht:

• Wolven als groot roofdier (met aspecten van biologie, ecologie en gedrag).
• De relatie tussen mensen en wolven.
• Herstel en terugkeer van de soort in Noordwest Europa en naar Nederland.
• Zijn wolven gevaarlijk voor mensen?
• Kan de wolf duurzaam vestigen en leven in Nederland?
• De dimensies die komen kijken bij het omgaan en samenleven met de wolf (o.a. predatie preventie).
• De ecologische betekenis van de wolf  als ‘sleutelsoort’ in natuurlijke ecosystemen.

De lezing wordt gegeven door drs. Erwin van Maanen, roofdierdeskundige en co-auteur van een Nederlands boek over wolven?

Erwin doet sinds zijn eerste ontmoetingen met wilde wolven in Roemenië en in Georgië in de jaren ’90 natuurbeschermingsonderzoek naar wolven. Geïnspireerd door het werk van wijlen Professor dr. Jan van Haaften en andere buitenlandse wolvenonderzoekers (waaronder David Mech uit Amerika) heeft hij zich in hoge mate verdiept in het leven van het dier en in de relatie menswolf. Erwin doet thans veldonderzoek naar wolven in het grensgebied van Nederland met de buurlanden, ook in het kader van verwildering (rewilding) van landschappen aldaar. Hieruit komen boeiende aspecten van de wolf naar voren, maar tevens ook van het spanningsveld waarin wolf en mens zich samen bewegen en waarin elkaars belangen steeds meer botsen.

→ Boek een wolvenlezing

 

Een ontmoeting met wolven

Komt ie nou wel of niet terug? De lezing van EcoNatura schijnt licht op de stand van zaken rond wolven in Nederland.

Nieuwsarchief