Kleine marterachtigen voor het voetlicht

Sinds 2010 voert EcoNatura als grondleggend lid van de Stichting Kleine Marters (SKM) onderzoek uit naar onderzoeksmethoden voor het in eerste instantie kunnen inventariseren van bunzing, hermelijn en wezel.  De WKM ontwikkelde en testte hiervoor de zogenaamde Mostela-methode, genoemd naar Jeroen Mos; de uitvinder. Met dit werk kwam de SKM veel te weten over de ecologie van kleine marters in de Nederlandse natuur (en waar ze gevonden kunnen worden).

De SKM toond echter ook aan dat het wellicht niet goed is gesteld met deze dieren door een combinatie van oorzaken, waaronder landbouwintensivering, verkeerintensivering, habitatversnippering, toenemend gebruik van tweede generatie rodenticiden tegen ratten en andere minder zwaarwegende factoren. Kleine marters zaten onder de radar van de Nederlandse natuurbescherming en het is daarom opmerkelijk dat ze in de nieuwe Wet Natuurbescherming door het merendeel van de provincies op de vrijstellingslijst zijn gezet; feitelijk zonder onderbouwing of consultering van deskundigen.

Kleine marterachtigen

Dit maakte echter wel dat de interesse voor kleine marterachtigen is toegenomen en men kampt met de vraag: hoe brengen we deze dieren goed in beeld en wat kunnen we ze doen om ze beter te beschermen in ons cultuurlandschap? De nieuwe wetgeving vraagt ook om inzicht te krijgen in het voorkomen van deze dieren voor een duurzame instandhouding.

Met de opgebouwde eerstehands kennis opgedaan in het pionierende onderzoek naar deze soortgroep in Nederland, in samenwerking met buitenlandse onderzoekers, is EcoNatura graag van dienst om onderzoek en bescherming van kleine marterachtigen te bevorderen met advies en onderzoek.

Kleine marterachtigen