Vreemde snuiters in de stad: de steenmarter

Sinds begin jaren ’80 van de vorige eeuw deed de steenmarter zijn intrede in ons stedelijke milieu na een lange periode schaars te zijn geweest. Deze middelgrote marterachtige gedijt nu vooral goed in groene en oude steden van oostelijk Nederland, maar breidt zich ook naar het westen toe uit. Naast het leven in de stad maakt de steenmarter ook gewoon deel uit van onze roofdierengemeenschappen in bosrijk cultuurlandschap en in natuurgebieden, waar hij inmiddels ook goed samen leeft met de de boommarter, die ook opnieuw goed is gevestigd.

Als ingeburgerde stedeling en speels roofdier veroorzaakt de steenmarter nog wel eens overlast; vooral als ‘automarter’ en soms ook als ‘huismarter’. In veel gevallen is een ‘steenmarter probleem’ oplosbaar, maar dit vergt wel een zorgvuldige en diervriendelijke aanpak omdat de steenmarter conform de Wet natuurbescherming is beschermd. Men mag niet zomaar steenmarters ‘verjagen’ en dit is zeker niet gewenst in de kraamperiode.

Vooral spelende jonge steenmarters kunnen lastposten zijn (foto van Beate Ludwig)

Vooral spelende jonge steenmarters kunnen lastposten zijn (foto van Beate Ludwig)

Onderzoek naar de steenmarter en het verhelpen van overlast

EcoNatura doet onderzoek naar het voorkomen van steenmarters en levert als dienst eerste hulp bij steenmarterproblemen (artikel over vreemde snuiters). Bij moeilijk oplosbare gevallen wordt in samenwerking met een KAD-gecertificeerd bedrijf met bouwkundige kennis naar een passende en diervriendelijke oplossing gezocht, tevens conform de natuurwetgeving. Laat u in eerste instantie echter vooral goed informeren over zelf te nemen maatregelen die zijn toegestaan en effectief zijn, zoals het eenvoudig verwijderen van toegangswegen naar gebouwen of het nemen van bewezen afweermiddelen in auto’s, zoals hard ribbelkous over rubber leidingen en/of een een kundig geinstalleerd marterschok-apparaat.

Verdeling van het soort steenmarteroverlast in Deventer (226 meldingen) in 2006-2007.

Type projecten en onderwerpen

  • Onderzoek voorkomen van steenmarters in verband met overlast, bijvoorbeeld bij particulieren thuis, bij bedrijven, of in scholen.  Onderzoek kan ook plaats vinden in andere situaties zoals bij predatiepreventie bij beschermde dieren zoals de steenuil.
  • Het aanbrengen van een alternatieve rust- en verblijfplaats voor de steenmarter, bijvoorbeeld als compensatie bij de sloop van een oude schuur.
  • Opstelling van een beheerplan voor steenmarters voor gemeenten met provinciale goedkeuring.
  • Het in uiterst geval met ontheffing wegvangen van een steenmarter en verplaatsing naar een veilige omgeving.

Onderzoek naar steenmarters natuurterreinen met individuele herkenning van dieren aan de hand van de keelvlek

Lezingen over duurzame samenleving met de steenmarter

EcoNatura geeft voorlichting over het omgaan met steenmarteroverlast en een betere samenleving met deze vreemde snuiter. Publiekslezingen voor bezorgde burgers verzorgd door de gemeente of een burgerorganisatie sorteren altijd een positief effect, zeker wanneer mensen goed geïnformeerd worden over de steenmarter en zijn leefwijze. Hier onder een stukje feedback vanuit het lezingenpubliek.

Ik heb nu een heel ander beeld over dit toch wel mooie en nuttige dier. Het is dus geen knaag- of plaagdier zoals beschreven in de kranten! Dank u wel voor uw verhelderende lezing

Verreweg de meeste overlast wordt veroorzaakt door ‘automarters’. Het beste middel om steenmarters uit een motor te weren is met een zogenaamde ‘marterschrik’. Dit is een apparaatje dat stroom zet op een aantal metalen onderdelen van de motor. Al het andere (ultrasoon geluid, ‘martersprays’, kippengaas tussen de wielen, etc.) helpt meestal maar tijdelijk maar niet duurzaam.

Ervaring met steenmarter onderzoek

Steenmarter in een school

Nieuwsarchief